Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Kopiereg Kennisgewing

Alhoewel daar kopiereg voorbehou word mag hierdie leerstukke/inligtingstukke onbeperk gekopiëer en versprei word in geheel. Daar mag geen wins gehef word vir eie of ander voordeel nie. Geen deel mag weg gelaat of verander word nie. Hierdie kopiereg klousule moet ook elke kopie vergesel.

Die Tanakh Kopiereg © 2002 – 2012 Masada

Die Tanakh is beskikbaar vir elkeen se private gebruik om te lees en studie te doen. Dit mag vir eie gebruik ook gedruk word.

Die Elektronies kopie mag gratis versprei word aan individue vir private gebruik wat dit ook mag druk. Onder geen omstandighede mag dit verkoop word of vir enige vorm van inkoste verskaf word nie. Dit mag ook nie gedruk word in enige volume om gratis of vir wins versprei te word nie.

Die inhoud is die intelektuele eiendom van Masada en geen regte word aan enige ander persoon of instansie toegestaan buiten die hierbo beskryf nie.

Hierdie Kopiereg klousule moet ook elke elektroniese kopie wat versprei word vergesel.