Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Wanneer jy vir jare in Babel vasgevang was en probeer uitkom is dit nie altyd so maklik nie. Daar is verskeie faktore wat inwerk op jou wat gebreek het of wil breek met Babel en haar dogters – Die Roomse kerk en al die ander kerke rondom:

 • Vriende/familie van binne die kerk probeer om jou te oorreed om terug te kom.
 • Hulle beskuldig jou van verraad teen “Jesus” wat vir jou “gesterf” het!
 • Wanneer hierdie taktiek nie werk nie begin hulle jou vermy en uit te skuif.
 • Onsekerheid knaag aan jou want jy was eers so seker in die kerk, toe was jy so seker van die foute en nou? Nou weet jy nie meer nie.

Daar is nou leemtes in jou lewe en dit moet gevul word. Hierdie leemtes kan net met JWHW en Sy Torah gevul word. Dit beteken “Keer Terug na Torah!”

Om na die Tora terug te keer klink soms moeilik want die eerste gedagte is dat jy nie weet waar om te begin nie. Eintlik is dit BAIE eenvoudig:

 1. Begin om TORAH te bestudeer – d.w.s. die eerste Vyf Boeke van die Tanakh
  1. B’rěshiet – (Genesis)
  2. Sh’moth – (Exodus)
  3. Wajikra – (Levitikus)
  4. B’midbar – (Numeri)
  5. D’ḇarim – (Deuteronomium)
 2. Begin ook om Torah elke week volgens ʼn vaste plan te lees – dit gee insig en kennis en sal meer begrip en minder twyfel bring.
 3. Begin om dit wat jy in Torah leer op jou lewenswyse toe te pas, bv.:
  1. Rus op die Shabbat soos JHWH in Torah beveel.
  2. Eet aanvare kos (kosher)
  3. Dra Tsitsjot (tossels) om jou aan Torah te herrinner.
  4. Hou die Feeste van JHWH.
 4. Moenie vir elkeen probeer ‘preek’ nie mar slegs wanneer jy kan voel dat JWHW op jou hart dit druk dan deel jy met ander.
 5. Kry gelowige vriende met wie jy kan saamkom van tyd tot tyd en ook kan gesels en redeneer oor Torah, selfs al is dit net per e-pos of ander elektroniese formaat.

Die moeilikste hierbo genoem is die verwerping deur vriende en familie. Dis soms ook moeilik in werksomstandighede aangesien daar dalk van jou verwag word om op Sabbatte te werk. Om aan JHWH getrou te wees beteken om 100% vir Hom te gee en om 100% gehoorsaam te wees. Dit is waar Jisra’ěl se val ingekom het – hulle het gedink dis goed genoeg om JHWH op hul eie manier en vermengde manier te dien.

Dit werk nie so nie. Dis ALLES of NIKS. Daar is nie ʼn goue middeweg by on Vader JHWH nie.

Is dit moeilik? Dis seker moeiliker vir ons as ou Jisra’ěl in die sin dat ons met vertalings werk en nie die ou Hebreeus werklik 100% kan verstaan nie, selfs vir digene wat dit magtig is. Dit is ook moeiliker omdat ons in gemengde omgewings en tussen ander kulture woonagtig is en Sabbatdag (Saterdag) is die dag waarop almal winkels toe gaan, partytjies hou, en soveel ander dinge doen.

Aan die anderkant is dit vir ons makliker want ons het nie nodig om te wonder oor baie dinge nie – dis daar swart op wit geskryf en die gevolge as dit nie gehou word nie. Ons kan kosher kos koop in die winkels en al is die vleis duurder is dit wel bekombaar. DIt is ook makliker aangesien jou werkgewer jou tegemoet moet kom volgens die “geloofsvryheid” van die konstitusie en jou ook in ag moet neem.

Moshe sê vir Jisra’ěl:

“Want hierdie bevel wat ek jou vandag beveel, is nie vir jou te moeilik nie en is nie ver nie.
“Dit is nie in die hemele nie, sodat jy moet sê: ‘Wie sal vir ons na die hemele opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen?’
“Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê: ‘Wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen?’
“Maar die woord is baie naby jou, in jou mond en in jou hart, om dit te doen.
“Kyk, ek het vandag voor jou lewe en voorspoed gehou, en dood en teëspoed.
“Wat ek jou vandag beveel, is om יהוה jou Elohim lief te hê, in Sy weë te wandel en Sy bevele en Sy wette en Sy regsreëlings te bewaar, sodat jy kan lewe en vermeerder en יהוה jou Elohim jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

- D’ḇarim 30:11-16