Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

"Vlug uit Baḇel, en gaan uit die land van die Kasdim. En wees soos ramme voor die trop kleinvee uit!"

- Jirmejahu (Jeremia) 50:8

"Vlug uit Baḇel uit, en red elkeen sy lewe. Moenie in haar ongeregtigheid afgesny word nie, want dit is die tyd van wraak vir יהוה , die loon wat Hy haar betaal."

– Jirmejahu (Jeremia) 51:6

“Gaan uit Baḇel! Vlug van die Kasdim! Verkondig met jubelende stem, laat dit hoor, stuur dit uit tot by die einde van die aarde! Sê: ‘יהוה het Sy dienaar Jaäkoḇ verlos!’”

- Jeshajahu (Jesaja) 48:20

Ek glo daar is voorwaar mense wat dink ek is stapelgek. ʼn Menigte wat dink ek het nou net mooi alles verloor. Totaal met realiteit ‘n verbreking ondergaan. Die realiteit is egter: “Wanneer ons Hemelse Vader, JHWH, roep!, dan luister jy op aandag!” Jona is ‘n mooi voorbeeld van iemand wat nie wou luister nie. Ek sê nie ʼn vis gaan my insluk nie. Nee, maar die realiteit is dat JHWH al ʼn geruime tyd terug – ongeveer 1997, of selfs vroeër – vir my en my vrou geroep het om uit Baḇel (Babilon) te kom. Ons het nie regtig geweet wat Vader bedoel het nie. Ons het nie gedink ons is besonder sondig nie. Ons was dan so betrokke by ons gemeente. Sondagskool, Kategese, koor, kampe, jeug, uitreike – noem dit en ons was daar.

Dit het ons ʼn hele ruk geneem om werklik te besef wat Vader bedoel. In Februarie 2000 het Hy vir die soveelste keer vir my gesê om uit Baḇel te kom en het Hy my ook laat besef dit was waar ek betrokke was: ʼn NG Gemeente. Moenie dink dit was die spesifieke gemeenste alleen nie. Dit was die hele stelsel van die NG Kerk en daarmee saam van die meerderheid Protestantse of Calvinistiese Kerke (moenie dink dat dit beken dat die 'apostoliese kerke reg is nie). Dit het ons nog nie totaal besef nie. Intussen het Vader ons van baie gestroop: Besigheid, huis, duur luukse motors, nuwe hoë poste, ens. Sy eerste opdrag: Kom uit Baḇel, het ons nie volledig uitgevoer nie.

Nou-ja, nadat ons “uit Baḇel gegaan het”, het die tweede opdrag gekom: “Gaan roep My volk uit Baḇel!”, “Gaan verkondig vrylating van gevangenes!”, “Bring lig vir dié in duisternis!”. Ja, dit is ʼn groot taak. Wie sal my nou regtig wil glo? Wat beteken dit om uit Baḇel te kom?

Baḇel is die sondige waardes en gebruike wat hom by ons aanbidding kom tuis maak het. Verskeie skrywers en navorsers het al baie duidelik aangetoon hoe verskeie van die gebruike binne die “Kerke” vanaf die Roomse Kerk oorgekom het. Hulle het ook aangedui hoe die oorspronklike Babiloniese godsdiens – hoofsaaklik in Sonaanbidding gesetel – die hooftoon binne die Roomse Kerk is. Hulle dui onder andere aan hoe verskeie Babiloniese en ander Europese heidense feeste ʼn Christelike baadjie gekry het om die heidene dan kwansuis nader te trek.

Om dus uit Baḇel te kom beteken dus dat ons moet BREEK met al die dinge wat oorgeërf is vanaf Rome. Om daarmee te breek beteken dat ons dit eers moet identifiseer. In hierdie stuk wil ek nie graag elke geïdentifiseerde item behandel nie. Moontlik op een of twee punte liggies ingaan. Ek glo dit sal elke gelowige se plig ook wees om daadwerklik te gaan ondersoek instel. Moenie na die geleerdes gaan nie. Die oudste en aansienlike, dié is die kop, en die profeet wat leuens profeteer, dié is die stert; en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring. (Jes 9:14,15). Die Tanakh (Hebreeuse Skrif) sê duidelik dat Hy Sy verordeninge op ons harte sal skryf! (Jir 31:33)

Dani’ěl het verskeie eindtyd visioene gesien. Hy was egter beveel om nie alles bekend te maak nie (Dan 12:4). Die Tanakh gaan verder en sê dat baie mense sal die Skrifte soek en deursoek, kan ook naspeur of navors wees. Dan sal die kennis vermeerder. Dit is my opdrag om mense uit te roep. Ek sal egter ook baie inligting verskaf waar ek kan. Verskeie boeke is beskikbaar, oa.: All Roads lead to Rome, Secret History of Jesuit Priests, Smokescreens, The Two Babylons , A Woman Rides the Beast, Come out of her, my people en Fossilized Customs. Two Babylons is ook beskikbaar om aanlyn te lees of af te laai. Hierdie boeke kan ook vanaf ons bestel word. Andere sal met tyd bygevoeg word.

Wat is dan die items wat reeds geïdentifiseer is:

masada menora Valse lering oor die messias
masada menora Sondagaanbidding
masada menora Paasfees (Easter)
masada menora Kersfees
masada menora Kruissimbool
masada menora Drie-eenheidsleer
masada menora Verandering van on Vader se Naam
masada menora Die woord 'Amen'
masada menora Die Vissimbool
masada menora Obeliske, Torings, ens.
masada menora Ander Feeste (o.a. Valentynsdag, Halloween)

Ja, my ore tuit. Ek hoor duidelik hoe sommiges wat dink hulle kan sien nog blind is en sommige wat dink hulle kan hoor nog doof is. Hulle skree uit: “Belaglik”. Hulle roep en sê: “Ons is Vry van hierdie dinge”.

Luister na die Woord van JHWH ons Elohim wanneer Hy sê: “Staan op, word verlig;” (Jes 60:1). Dit het tyd geword. Ek wil met NIEMAND argumenteer nie, ek het geen behoefte daaraan nie. Ek het ʼn opdrag gekry om uit te voer. Dit is wat ek doen. Dit is nie my plig om enige iemand te oortuig nie. Dit is die Gees van Waarheid wat dit sal doen. Enige iemand kan met graagte korrespondeer. Persoonlike aanvalle, of allerhande slim praatjies sal egter nie reaksie kry nie.

Ek vertrou dat ons Vader JHWH deur die werking van Sy Gees ook in jou hart sal werk en vir jou ore sal gee wat hoor en oë wat sien!

Shalom!
(01/2002 opgedateer 05/2011)