Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Let asseblief op die volgende: Weens dramatiese getuienis en inligting dat Jahushua nie die Messias is nie en daar selfs twyfel is of hy wel 'n profeet was, is verskeie artikels nie beskikbaar nie. Hierdie sal totaal verweider word of herskryf word.

Ons kan slegs aanbeveel dat die ernstige leser gaan soek in die Profetiese boeke wie die Verlosser is en dit nie met 'n Christelike of self Messiaanse bril lees nie - albei is eintlik dieselfde! Gaan kyk ook na die stellings wat JHWH in die profetiese boeke maak en laastens indien daar (indien nodig) na die Christelike geskrifte - spesifiek die evangelies - gekyk word en vergelykings getref word. Die leser sal duidelik sien hoe daar ernstige verskille is en dat dit ook teenstrydig is met Tora.

Ons maak gebruik hoofsaaklik van die Tanakh Vertaling van Masada, maar ons gebruik ook die 1933/1953 Afrikaanse Bybelvertaling en op uitsonderlike gevalle van die 1983 vertaling. Ons Hemelse Vader se Naam (JHWH) in alle stukke gebruik en sal vernader wees in ander vertalings. Sien die artikels t.o.v. die Name!

Die Leesrooster is gebasseer op vooruitberekeninge. Aangesien ons nie met sekerheid kan sê wanneer die Nuwe Maan verskyn of wanneer die gort (AVIV) ryp is nie maak ons aannames en bereken sekere datums soos Pesaḥ. Wanner ons nader aan die tyd kom en die AVIV word bevestig of nie dan sal die kalender en Leesrooster aangepas word.

Meeste artikels en onderrig kan ook in PDF formaat afgelaai word op die Aflaai-blad.

Lys van artikels

masada menora Kom uit Babilon! - Wat beteken dit?
masada menora Ek het uit Baḇel gekom – Wat nou?
masada menora Die Naam van ons Vader
masada menora Amen?
masada menora Obeliske, Torings en Pale
masada menora Die Kruis
masada menora Dek jy die tafel vir die Geluks-godin?