Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

 

Voordat ons hier ʼn geloofsverklaring maak wil ons dit net graag duidelik stel:

 • Ons kan of wil geensins hierdie geloofsverklaring met enige belydenisskrifte in verband bring nie.
 • Ons het géén amptelike verbintenis met enige denominasie nie.
 • Daar is géén doel om ʼn elle lange verklaring uit te reik nie.
 • Hierdie is nie ʼn dogmatise verklaring nie.

Ons glo as volg:

 • Elohim die Skepper Vader het Homself as JHWH aan ons deur Sy woord geopenbaar.
 • Die Skrifte (Hebreeuse Tanakh) soos ontvang, is deur JHWH self geïnspireer en is die enigste maatstaf waarvolgens ons kan leef.
 • Geen ander geskrifte kan ʼn hoër gesag as die woord van JHWH dra nie.
 • JHWH openbaar Homself nog steeds deur profesieë, maar hierdie moet aan die woord getoets word, aangesien JHWH Homself geensins, ooit weerspreek nie.
 • JHWH is ALWETEND, ALMAGTIG en ALOMTEENWOORDIG.
 • JHWH = JHWH is EEN!

Missie

Ons glo dat ons almal wat glo deur JHWH self geroep is om:

 • Om ʼn WAGTER te wees volgens Jeḥeskel (Esegiël) 3:17-27
 • Vrylating vir die Gevangenes te verkondig (Jeshajahu/Jesaja 42:7 / 61:1)
 • Opening van die Gevangenis vir die Geboeides (Jeshajahu/Jesaja 42:7 / 61:1)
 • Die Gevangenes in die Duisternis na die Lig uit te bring (Jeshajahu/Jesaja 42:7)
 • Om Blinde Oë te Open (Jeshajahu/Jesaja 42:7)

Die Blindheid, Duisternis, Gevangenis, ensovoorts word veroorsaak deur die bagasie wat van die Roomse Kerk oorgeërf is en nog steeds binne die Protestantse Kerke en ook Messiaanse groepe teenwoordig is.

Visie

Ons moet beweeg soos deur die Gees van JHWH gelei om die Waarheid uit te dra en die Valse Leringe wat oor die eeue heen vas gewortel is, ook in die "Protestantse Kerke" en Messiaanse groep met Wortel en Tak uit te Roei, en om soekendes terug te neem na die Tanakh sodat hulle by JHWH kan uitkom!