Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Vader:

 • JHWH - alternatiewe is Jahuweh, Jahueh, Yahweh, Jahweh, ens. - korrigeer en vervang HERE
 • Elohim of El -  in die plek van God
 • Adonai - in die plek van Here
 • Meester - alternatief vir Adonai
 • El Shaddai

Gees van Elohim

 • Gees van die Vader
 • Gees van Jahweh/JHWH
 • Gees van Afsondering - Ruach HaKodesh
 • Gees van die Waarheid - Ruach HaEmet
 • Heilige Gees - word nie gebruik nie. Die woord 'heilig' het baie heidense en sonaanbiddings verbindings.

Name van Mense en Plekke in die Skrif

 • Jitsḥak
 • J'rushalajim - Jerusalem
 • Bět-Leḥem - uit gespreek Beit Legem vir Betlehem
 • Jahushua - alternatiewe is Jeshua, Jashua, J'shua - vervang Jesus
 • Adonai - in die plek van Here
 • Meester - alternatief vir Adonai

Ander:

 • VHE - Voor Huidige Era (vC of BC meer bekend)
 • HE - Huidige Era (nC of AD meer bekend)
 • Afsonder, Afsondering, Kodesh - in die plek van heilig

Die name van mense en plekke is gekorigeer om die oorspronklike te behou. En om sodoen beter betekenis te gee. In die geval van woorde of name waarvan die betekenis nie duidelik is nie word dit in die Tanakh wel verduidelik. Die naam Betlehem beteken nie veel nie maar Bět Leḥem (uitgespreek Byt Lêgem) en die Bět beteken Huis en Leḥem beteken Brood of Voedsel: Dus Huis van Brood. Die “g” klank verdwyn en dit word ʼn “h” en bring net ʼn betekenislose naam.