Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Welkom by die nuwe Masada Afrikaanse tuiste!

Hierdie webblad het ten doel om die soekende in hierdie wêreld rigting te gee. Vir vele jare het die kerke – Rooms en Protestants – probeer om die mens ʼn rat voor die oë te draai en al die praatjies en dreigemente dat slegs hulle “Die Bybel” kan interpreteer. Wel, dit is seker waar, hulle kan die bybel interpreteer want dit is hul skepping maar hulle kan nie die Tanakh – Torah (Onderrig), Neḇiïm (Profete) en Ketuḇim (Geskrifte) – van ons Vader JHWH interpreteer nie, want hulle glo dit nie!

Daar is volgens Torah slegs één manier om JHWH se guns te ontvang en dit is deur gehoorsaamheid. JHWH sê aan ons deur Moshe dat om die Torah te doen sal ons leef, (D’ḇ/Deut 4:1) en Hy herhaal dit in die boek J’ḥezkěl (Esegiël) 20:10!

Op hierdie blad sal jy dan meer inligting kan bekom oor dit wat dramaties verkeerd is asook dit wat met suiker omhulsels aangebied word. Daar is ook skakels na ander soortgelyke webtuistes. Alhoewel ons nie werklik enigsins wil betrokke raak in wat reg en verkeerd in die kerke is nie, is daar steeds verskeie artikels wat direk verbintenis hou met leuens van die kerk aangaande die Sabbat, die kruis, ens.

Ten laaste sal jy ook leiding ontvang t.o.v. jou eie lewe regstelling in 'n persoonlike verhouding met die ons Skepper Vader.

Hoor, Jisra’ěl, יהוה ons Elohim, יהוה is een! (Deḇ/Deut 6:4)

Sit jy nog langs die riviere van Baḇel?

Kom uit Baḇel!  יהוה (JHWH) roep jou uit!

(Jir 50:8, Jes 48:20 ea)

"Vlug uit Baḇel, en gaan uit die land van die Kasdim. En wees soos ramme voor die trop kleinvee uit!"

(Jirmeyahu 50:8)