Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Hieronder is van die dokumente - leringe, Leesrooster, ens. - wat Masada beskikbaar stel.

Ons maak gebruik hoofsaaklik van die Tanakh Vertaling van Masada, maar ons gebruik ook die 1933/1953 Afrikaanse Bybelvertaling en op uitsonderlike gevalle van die 1983 vertaling. Ons Hemelse Vader se Naam (JHWH) in alle stukke gebruik en sal vernader wees in ander vertalings. Sien die artikels t.o.v. die Name!

Lys van artikels/dokumente of af te laai

masada menora Kom uit Babilon! - Wat beteken dit?
masada menora Ek het uit Baḇel gekom – Wat nou?
masada menora Die Naam van ons Vader
masada menora Amen?
masada menora Obeliske, Torings en Pale
masada menora Die Kruis
masada menora Dek jy die tafel vir die Geluks-godin?
masada menora Torah Leesrooster (2015/10 - 2016/09)