Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Lees Aanlyn

Die boek "The Two Babylons" van Alexander Hislop is 'n Christelike boek en het dus nie werklik plek op hierdie webtuiste nie. Dit is egter ʼn boek wat reeds ʼn goeie pad stap om die leuens van die kerk te onthul, selfs al dink die skrywer dat die Christelike boeke (“Nuwe Testament”) enige waarde het.

Dit sou Hislop goed te staan gekom het indien hy nog bietjie verder ondersoek ingestel het maar ons kan hom seker vergewe aangesien hy die die moderene tegnologie het wat vandag vir ons beskikbar is nie. Daar is soveel meer wat in die laaste 150 jaar uitgevind is – nie teorieë – maar feite aangaande die sonaanbiddingsgebruike van Mitsrajim (Egipte) en die ander Midde Oosterse lande asook van Europa.

Dus, alhoewel hierdie boek buite die werklike raamwerk van die webblad val (soos “Gaan uit haar uit, my volk” van Chris Koster) is dit ʼn goeie begin punt.

Skakels